Installationsprojektören Norden AB

Tjänster


 

Vi utför följande tjänster. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Vatten- och avloppsanläggningar

Vi projekterar VA-anläggningar anslutna till såväl kommunala system som lokala anläggningar med exempelvis dagvattenfördröjning, pumpstationer för spillvatten och minireningsverk.

Värmesystem

Vi projekterar allt från radiator- och golvvärmesystem för bostäder och mindre kontor till fläktluftvärme i större lokaler. Vi är oberoende och projekterar de flesta värmepumpsfabrikat.

Ventilation

Vi projekterar ventilationssystem för villor och flerbostadshus likväl som kommersiella fastigheter. Vi projekterar de flesta fabrikat förekommande på den svenska marknaden.

Elinstallation

Vi projekterar el- och multimediasystem för bostäder och kontorsmiljö, med tyngdpunkt på småhus och mindre flerbostadshus.

Energibalansberäkningar

Vi utför energibalansberäkningar för bostäder och lokaler.